Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn.: Zarządzanie projektem pn.: “Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice”