Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-12/
Export date: Sat Jan 23 15:03:55 2021 / +0000 GMT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn: Budowa ścieżki rowerowej wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej wiaty przystankowej oraz budowę wiaty zadaszonej z elementami małej architektury oraz oświetlenia – na części działek nr 446, 748, i 814 w miejscowości Miechowice Wielkie, dla zadania: „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego – Trasy Rowerowe Podgórza”.


Post date: 2019-03-28 13:29:01
Post date GMT: 2019-03-28 13:29:01