Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn.: „Prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenie cmentarza wojennego  nr 255 w miejscowości Wietrzychowice.”