ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy Wietrzychowice uprzejmie informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenie cmentarza wojennego  nr 255 w miejscowości Wietrzychowice.

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami:

Załączniki do zapytania:

  1. Formularz ofertowy
  2. Umowa – projekt
  3. Oświadczenie
  4. Pozwolenie Konserwatora Zabytków
  5. Zdjęcia