Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-dla-zamowienia-o-wartosci-nie-przekraczajacej-wyrazonej-w-zlotych-rownowartosci-kwoty-30-000-euro/
Export date: Sat Jun 19 3:17:15 2021 / +0000 GMT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Wójt Gminy Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

„Przebudowa  drogi powiatowej 1335K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem ścieżki w istniejącym pasie drogowym na działce nr ewid.391 w m.  Wietrzychowice Gmina Wietrzychowice”.W załączeniu:

  1. Oferta ścieżka rowerowa

  2. zaproszenie do składania ofert ścieżka rowerowa

  3. Kosztorys ofertowy ścieżka

  4. Przedmiar-ścieżka

  5. Rys1_ŚCIEŻKA_ROWEROWA_ORIENTACJA-4

  6. Rys3_ŚCIEŻKA_ROWEROWA_PRZEKRÓJ_TYPOWY-1

  7. Rys4_ŚCIEŻKA_ROWEROWA_SCHEMAT-STUDNI_CHŁONNEJ-2

  8. Rys5_ŚCIEŻKA_ROWEROWA_STUDNIA_REWIZYJNA -1

  9. Rys6_ŚCIEŻKA_ROWEROWA_WPUST_DESZCZOWY-1

  10. WIETRZYCHOWICE_ŚCIEZKA_ROWEROWA_OPISY_TECHNICZNE-3


 

 
Post date: 2017-07-10 09:46:30
Post date GMT: 2017-07-10 09:46:30