Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-13/
Export date: Sat Sep 18 19:43:08 2021 / +0000 GMT

Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa sieci napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1335K na działce nr 449 oraz na działce nr 787 w miejscowości Wola Rogowska gm. Wietrzychowice”.Do pobrania:


OGŁOSZENIE / Zaproszenie do składania ofert


Załączniki do Ogłoszenia:


1. Formularz Oferty


2. Przedmiar robót


3. Dokumentacja techniczna:
4. Umowa

Post date: 2019-10-07 12:01:02
Post date GMT: 2019-10-07 12:01:02