Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach

Kierownik ZEUKiW: mgr Iwona Nowak

33-270 Wietrzychowice 187
tel.: (14) 641 80 43
strona internetowa ZEUKiW:
http://www.wodociagi.wietrzychowice.pl