Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/z-soltysami-o-przyszlym-budzecie-i-inwestycjach/
Export date: Sat Jan 23 14:23:55 2021 / +0000 GMT

Z SOŁTYSAMI O PRZYSZŁYM BUDŻECIE I INWESTYCJACH
W zeszłym tygodniu na zaproszenie Wójta Gminy Wietrzychowice Pana Tomasza Banka przybyli do Urzędu Gminy Wietrzychowice sołtysi z wszystkich 9 sołectw. W spotkaniu uczestniczył także pracownik Urzędu Gminy zajmujący się inwestycjami drogowymi oraz Pan Piotr Moskal Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice.


Celem spotkania było wytypowanie do realizacji inwestycji zgłoszonych przez sołtysów i mieszkańców na 2018r w oparciu o możliwości budżetowe.


Docelowo określono, że w budżecie na 2018r znajdą się między innymi środki na:
- przebudowę targowiska w Wietrzychowicach;
- budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą od Wietrzychowic do Miechowic Wielkich (przy założeniu że projekt z UE na tą inwestycję przejdzie pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego);
- termomodernizację sali gimnastycznej w Wietrzychowicach;
- rewitalizację Miechowic Wielkich i Miechowic Małych (przy założeniu że projekt z UE na tą inwestycję przejdzie pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego!);
- budowę miejsc aktywnego wypoczynku w Sikorzycach oraz przy Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach;
- kontynuację remontu cmentarza z I Wojny Światowej w Wietrzychowicach;
- kontynuację budowy ścieżki rowerowej w Wietrzychowicach po SKR;
- kontynuację budowy chodnika w Demblinie;
- przeprowadzenie remontów w Domach Ludowych;
- budowa i przebudowa infrastruktury drogowej za kwotę około 300 000 zł zgodnie z ustaloną z sołtysami kolejką.

Post date: 2017-11-30 07:41:51
Post date GMT: 2017-11-30 07:41:51