WYCZYSZCZONO RÓW W MIECHOWICACH WIELKICH

W ostatnim okresie w miejscowości Miechowice Wielkie dokonano wyczyszczenia rowu przy drodze gminnej Nr 202856K „Zamłynie-Piaski”. Zamulenie i nagromadzenie różnego rodzaju pozostałości z rosnących tam roślin, drzew i krzewów spowodowała, że przepływ wody w tym rowie był utrudniony. Sama estetyka tego obiektu też pozostawiała wiele do życzenia. Na wniosek sołtysa wsi Miechowice Wielkie została podjęta decyzja o wyczyszczeniu  i odmuleniu odcinka rowu od Domu Ludowego do przepustu pod droga gminną 202824K „Miechowice Wielkie przez Wieś”. Dodatkowo zamontowane zostały bariery energochłonne na łuku tej drogi, znacznie poprawiając bezpieczeństwo korzystających z niej kierowców szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wartość wykonanych prac zamknęła się kwotą 13.500,00 zł. Roboty zostały wykonane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie.