WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 08.03.2021 r. wstrzymuje do odwołania kursowanie przepraw promowych na następującej drodze:

  1. Nr 1305K relacji Szczurowa – Żelichów w miejscowości Siedliszowice

Przerwa w kursowaniu przepraw promowych spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych.


W załączeniu pismo: