WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że w dniach 4 i 5 kwietnia 2021 roku nie będą kursowały promy w pasie dróg powiatowych nr 1305K w m. Siedliszowice oraz 1316K w m. Otfinów.