PROGRAM MKiDN “Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”

Gmina Wietrzychowice realizuje program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. Celem programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, i dzięki temu wzmocnienie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych.