WIOSENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że akcja szczepienia
lisów przeciwko wściekliźnie na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego zostanie przeprowadzona w dniach: od 7 do 14 maja 2O21 r.
Zostanie ona wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów i jej
ręczne wyłożenie.