UMOWA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU OSP W JADOWNIKACH MOKRYCH PODPISANA

W dniu 8 lutego 2021 r. została podpisana umowa na realizacje zadania pn: Poprawa efektywności energetycznej  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Jadownikach Mokrych  w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wykonawcą robót termomodernizacyjnych będzie Firma Handlowo – Usługowa EL – BUD Leszek Wójcik z Borzęcina. Wartość robót budowlanych zgodnie z oferta przetargowa wynosi: 275 310,34 zł brutto. Termin wykonania zamówienia to 30.09.2021r.