Uległeś wypadkowi przy pracy rolniczej?Zgłoś go do KRUS poprzez platformę ePUAP


Po zalogowaniu się do ePUAP:

  • wpisz w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
  • wybierz sprawę
  • wypełnij formularz Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
  • wskaż w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie
    ma być przekazane

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem ePUAP, możesz również złożyć Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobę zawodową.


Więcej informacji na www.krus.gov.pl