Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wietrzychowicach

Dyrektor ZSP w Wietrzychowicach: mgr Jadwiga Łucarz

Zastępca Dyrektora ZSP w Wietrzychowicach: mgr Monika Bochenek-Król

Zastępca Dyrektora ZSP w Wietrzychowicach: mgr Małgorzata Policht

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIETRZYCHOWICACH

33-270 Wietrzychowice
tel.: (14) 641 80 16
strona szkoły:
 http://www.sp.zspwietrzychowice.pl/
 
 
 
                                                         PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIETRZYCHOWICACH
33-270 Wietrzychowice
tel.: (14) 641 80 02
strona internetowa: http://przedszkole.zspwietrzychowice.pl/