Sprawozdanie za miesiąc maj 2021 – Klub Seniora Jadowniki Mokre

zdjęcie przedstawia grupkę seniorów

W maju w ramach Klubu Seniora nadal realizowaliśmy planowane zadania w sposób alternatywny, ale tylko do dnia 20 maja. Również w tym miesiącu podtrzymywany był z Seniorami częsty kontakt telefoniczny, polegający na rozmowach, głównie motywujących do podejmowania wysiłku przy pracy zdalnej. Informacje na temat poszczególnych zajęć umieszczane były
na grupowym e-mailu.

W ramach zajęć manualnych Seniorom zaproponowano wykonywanie: wianka zdobionego kwiatkami z papieru, miseczek z masy solnej.

Ponadto, jak co miesiąc Klubowicze kontynuowali zajęcia z gimnastyki pamięci, poprzez rozwiązywanie krzyżówek, wykreślanek, tworzenie słów z wyrazu, wypełnianie zadań
z poleceniami, zadań matematycznych, wykonywanie zadań skojarzeniowych, granie w gry.

W ramach zajęć rehabilitacyjnych motywowano również Seniorów do aktywności ruchowej. Pani Beatka zamieszczała na grupowym e-mailu ćwiczenia do wykonywania w domu oraz zachęcała poprzez kontakt telefoniczny do ich wykonania.

Odbyły się także zajęcia kulinarne proponowane przez opiekuna klubu – tym razem przygotowywaliśmy: trójkolorowe smoothie ze świeżych owoców, racuszki na jogurcie naturalnym. Zaproponowano również wykonanie  syropu z mniszka lekarskiego, który działa przeciwzapalnie
i przeciwwirusowo. 

W związku z częściowym luzowaniem ograniczeń dotyczących pandemii
i związanym z tym rozporządzeniem, wznowiono  działalność Klubu Seniora z planowaną możliwością rozpoczęcia zajęć z dniem 25 maja. W tym czasie podjęto działania mające na celu przygotowanie terapii zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosując się do zaleceń zaopatrzono Klub Seniora w płyny dezynfekujące i środki ochrony osobistej takie jak rękawice, maseczki. Opiekun podczas konsultacji telefonicznej przyjął zgłoszenia osób chętnych do udziału w zajęciach oraz poinformował o obowiązujących warunkach, które muszą być spełnione w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa wszystkich Seniorów.

Na pierwszym spotkaniu przy kawie, herbatce i słodkościach poinformowano jeszcze raz wszystkich uczestników o rekomendacjach, mających na w celu zapobieganie zakażeniom koronawirusem. Ponadto Seniorzy zostali uczuleni na szczególne przestrzeganie higieny. Poinformowano ich o konieczności dezynfekcji rąk przy wejściu do Klubu, zachowaniu dystansu 1,5 m odległości między osobami. 

W spotkaniu uczestniczyli także ks. Marek Kogut, dyrektor Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych oraz Pani Adriana Błaszczyk, kierownik Ośrodka i Klubu Seniora, następnie odwiedził nas Pan Wójt Gminy Tomasz Banek oraz Pani Barbara Kamysz- Wietecha koordynator Klubu.

Pierwszy dzień minął na długich rozmowach i zaaklimatyzowaniu się w nowo powstałym Klubie.

Ponadto Seniorzy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach ruchowych już stacjonarnie pod przewodnictwem rehabilitanta pani Beatki. Wspomagając stan zdrowia wykonywali ćwiczenia
z użyciem akcesoriów rehabilitacyjnych.

Zapoznali się z techniką decoupage, którą rozpoczęli malowanie pojemników i buteleczek.  

Nie zabrakło również wspólnego śpiewania ulubionych piosenek i przyśpiewek lat młodości.