SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA W JADOWNIKACH MOKRYCH- STYCZEŃ

zdjęcie przedstawia grupkę seniorów

Z powodu sytuacji panującej w naszym kraju  zagrożenia  koronawirusa  zajęcia w nowo powstałym Klubie Seniora w Jadownikach Mokrych  w miesiącu styczniu  odbywały się w sposób alternatywny. Początkowo przede wszystkim polegały one na kontaktach telefonicznych, aby zapoznać się z nową grupą Seniorów i zachęcić ich do włączenia się w pracę Klubu w formie zdalnej.

Ponadto został założony grupowy e-mail, gdzie umieszczane są zajęcia i informacje.

W tym trudnym czasie starano się w  różnorodny sposób organizować Seniorom wolny czas, aby nie czuli się osamotnieni a docenieni. Wdrażano korzystanie z różnorodnych kanałów internetowych, pracownicy byli w stałym kontakcie telefonicznym z uczestnikami Klubu oraz przygotowywali pakiety zajęć do realizowania  w domu.

Dostarczono Seniorom (z zachowaniem wszelkich środków ostrożności) wcześniej przygotowane materiały z gimnastyki umysłu oraz instrukcję założenia gmail.

Poprzez e-mail przeprowadzono zajęcia twórcze: udostępniono polecenia do wykonania ćwiczeń na koncentrację uwagi oraz rozgrzewkę umysłową.

Udostępniono również porcję ćwiczeń ruchowych na poprawę i utrzymanie poziomu sprawności – zaproponowaną przez rehabilitanta klubu.

W ramach zajęć manualnych Seniorzy wykonywali pióra z papieru dekoracja do wnętrza domu.

Wszystkie informacje dotyczące sposobu wykonania, użytych materiałów oraz efektu końcowego prac były przekazane drogą  elektroniczną. Zaproponowano również robienie zakładek do książki metodą origami.

Zamieszczono informacje od Departamentu Polityki Senioralnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na temat Dieta Dash- spotkania online.

Opiekun Klubu proponował także Seniorom zdalne zajęcia kulinarne, jak np. przygotowanie i udostępnienie przepisów na: herbatkę rozgrzewającą i placki z płatkami owsianymi.

W Dzień Babci i Dziadka udostępniono Seniorom artykuły do poczytania związane z świętem, oraz propozycje spędzenia czasu z wnukami, a także piosenki dla Babci i Dziadka oraz ćwiczenia gimnastyczne z YouTube i ćwiczenia na twórcze myślenie. Złożono życzenia z okazji święta Babci i Dziadka.

W ramach zajęć rehabilitacyjnych motywowano również Seniorów do aktywności ruchowej, która tak pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz kondycję fizyczną. Rehabilitantka oraz opiekun Klubu zamieszczały na poczcie internetowej Klubu ćwiczenia do wykonywania w domu oraz zachęcały poprzez kontakt telefoniczny do ich wykonania.

Dla relaksu udostępniono z YouTube Seniorom Karaoke „Biesiada” do pośpiewania bardzo lubianych przez Seniorów utworów oraz ćwiczenia gimnastyczne- muzyczne.

Przekazano także informacje praktyczne dotyczące uruchomienia internetu w smartfonie.