Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/spotkanie-z-zarzadem-lks-wietrzychowice/
Export date: Mon May 10 2:17:47 2021 / +0000 GMT

SPOTKANIE Z ZARZĄDEM LKS WIETRZYCHOWICE
14 sierpni br. odbyło się spotkanie Pana Tomasza Banka Wójta Gminy Wietrzychowice z zarządem LKS Wietrzychowice. Na spotkaniu ustalono zakres obowiązków dla klubu LKS Wietrzychowice. Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Wietrzychowice a klubem z Wietrzychowic, Ludowy Klub Sportowy zobowiązał się utrzymywać porządek na terenie boiska oraz w samym budynku, w którym znajduje się część administracyjno-szatniowa.

Ponadto Pan Wójt na spotkaniu zapewnił, iż:

- dofinansowanie z budżetu Gminy Wietrzychowice klubu LKS Wietrzychowice nie będzie niższe niż w chwili obecnej, czyli 32 500 zł,

- Gmina Wietrzychowice z własnych środków dodatkowo dokona remontu szatni znajdujących się na terenie boiska sportowego.

Post date: 2017-08-17 05:53:28
Post date GMT: 2017-08-17 05:53:28