Spotkanie robocze z Burmistrz Żabna oraz Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego

W Urzędzie Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek wójt Gminy Wietrzychowice miał zaszczyt gościć Burmistrz Żabna Panią Martę Herduś oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Skrucha.

Spotkanie robocze dotyczyło zacieśniania współpracy między Gminą Wietrzychowice a Gminą Żabno.

Dziękujemy Panu Wojciechowi Skruchowi- Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego za obecność oraz wsparcie w tworzeniu innowacyjności, które jeszcze bardziej zaspokoją potrzeby naszych mieszkańców.