Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej/
Export date: Sat Sep 25 21:38:33 2021 / +0000 GMT

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.


 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków


 

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.


https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.
Post date: 2020-06-30 12:04:07
Post date GMT: 2020-06-30 12:04:07