Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych/
Export date: Mon Jan 24 4:17:15 2022 / +0000 GMT

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

 

W ramach Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych Gmina Wietrzychowice zrealizowała następujące inwestycje:

  •  Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach. Termin wykonania  zadania 30.09.2020 r. Całkowita wartość inwestycji   brutto: 154 333,76  zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosiło 43 767,26 zł.

  • Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 532/21 w Wietrzychowicach. Termin wykonania zadania 30.10.2020r. Całkowita wartość inwestycji  brutto: 290 371,18 zł,  z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosiło 58 075,18 zł.

  • Zagospodarowanie części działki nr 564 w miejscowości Demblin, Gmina Wietrzychowice. Termin wykonania zadania 30.10.2020 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 53 057,26 zł, z czego dofinansowanie z Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 53 057,26 zł.

  • Budowa nawierzchni na boisku do siatkówki w miejscowości Sikorzyce. Termin wykonania zadania 16.11.2020 r. Całkowita wartość inwestycji   brutto: 104 852,28 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 80 852,28 zł.

  • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Woli Rogowskiej. Termin wykonania  zadania 20.12.2020 r. Całkowita wartość inwestycji  brutto: 66 368,60 zł, z  czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 66 368,60 zł

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre. Data rozpoczęcia robót 02.2021 r. Planowany termin wykonania zadania  28.12.2021 r. Całkowita wartość inwestycji   brutto: 3 096 532,83 zł,  z  czego dofinansowanie ze Środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosiło 945 795,47 zł.

  • Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych. Data rozpoczęcia robót 04.2021 r. Termin wykonania  zadania 16.08.2021 r. Całkowita wartość inwestycji  brutto: 291 235,65 zł,  z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 116 494,26 zł.

  • Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych dz. nr 1214. Termin wykonania zadania 12.2020 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 124 799,32 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   wynosiło 124 799,32 zł.

Post date: 2021-10-20 18:11:19
Post date GMT: 2021-10-20 09:11:19