Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach

Dyrektor ZSP w Wietrzychowicach: mgr Jadwiga Łucarz

Zastępca Dyrektora ZSP w Wietrzychowicach: mgr Małgorzata Policht

33-270 Wietrzychowice
e-mail: przedszkolewietrzychowice@vp.pl
tel.: (14) 641 80 02

Przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko ma możliwości indywidualnego rozwoju, zdobycia nowych doświadczeń, nawiązywania pierwszych przyjaźni. Nowoczesne metody i formy pracy wykorzystywane w codziennej pracy z dziećmi stymulują ich wszechstronny rozwój, a atrakcyjny plac zabaw inspiruje wychowanków do zabaw na świeżym powietrzu.