PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY  WIETRZYCHOWICE

OGŁASZA PRZETARG  USTNY

NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie  nieruchomości rolnej  stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice położonej w Jadownikach Mokrych, dla której  urządzona jest Księga Wieczysta nr TR1D/00025344/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna cz. nr 778/3 o powierzchni 10 m² położona w miejscowości Jadowniki Mokre:

działka przeznaczona  pod działalność gospodarczą w skład nieruchomości wchodzą następujące użytki: Br-PsIV -10 m². Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.


Do pobrania: