PROW: WZBOGACENIE OFERTY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU POPRZEZ BUDOWĘ I WYZNACZENIE SZLAKÓW ROWEROWYCH WRAZ Z NOWYMI OBIEKTAMI INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W GMINIE WIETRZYCHOWICE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu Poprawę oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wzrost dostępu do obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wykorzystującej potencjał terenowy obszaru: ścieżek i szlaków rowerowych, nordic-ealking, szlaków konnych, miejsc aktywnego spędzania czasu na powietrzu oraz kąpielisk i miejsc rekreacji wodnej.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021

Przewidywane wyniki operacji:

 

POSTĘP PRAC PRZY BUDOWIE WIAT GRILLOWYCH

PODPISANO UMOWĘ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PN.: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice