Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/programu-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopokoleniowym-otwarte-strefy-aktywnosci-osa-edycja-2019/
Export date: Wed Sep 22 17:54:57 2021 / +0000 GMT

PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) EDYCJA 2019


      


W dniu 14.10.2019 r.  dokonano odbioru robót budowlanych dla zadania pn: : Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice
  1. a) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wola Rogowska na działce
    nr 493 – część I
  1. b) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Demblin na działce nr 564


Inwestycja została zrealizowana   w ramach Programu Rozwoju  Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – edycja 2019.Zakres prac  obejmował: prace ziemne , nawierzchnia trawiasta, ogrodzenie panelowe systemowe, mała architektura, ciągi piesze. Prace zostały wykonane
w okresie od 27.06.2019 r. do 30.09.32019 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Wykonawcą robót była firma Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44. Całkowita wartość  zadania wyniosła  144 449,55 zł brutto. Wielkość dofinansowania  z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosła  69 046,88 zł.


Post date: 2019-10-30 08:58:20
Post date GMT: 2019-10-30 08:58:20