Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018

      

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w Ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności  (OSA) Edycja 2018

W  Ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności  (OSA) Edycja 2018  Gmina Wietrzychowice  wybudowała   cztery  Otwarte Strefy  Aktywności (OSA)   w miejscowości  Miechowice Małe, Wietrzychowice , Sikorzyce, Miechowice Wielkie.  Całkowita wartość wydatków  związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wyniosła: 526 995,41 zł brutto. Dofinansowanie  stanowiące sumę wydatków kwalifikowanych  związanych z realizacją  zadania inwestycyjnego wyniosło 279 900,00 zł, pozostała część  wydatków została pokryta ze środków  własnych.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w okresie od  16.08.2018r. d0 01.10.2018r. Wykonawcą  zadania  inwestycyjnego była Firma Handlowo-Usługowa  Krzysztof Głowa  Przybysławice 39, 33-273 Marcinkowice.

OSA  w miejscowości  Miechowice Małe

 

OSA w miejscowości  Wietrzychowice

 

OSA w miejscowości  Sikorzyce

OSA w miejscowości  Miechowice Wielkie