Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

  1. Uchwala_Nr_XXV_146_2016   w sprawie uchwalenia rocznego “Programu współpracy Gminy Wietrzychowice
    z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku”.
    publicznego na 2017 rok
  2. Uchwala_Nr_XXIX_189_2017   zmieniająca uchwałę Nr XXV/146/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego “Programu współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.