Program Rodzinny Rodzina 500 plus

 • ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ,, 500+” – OD 1 LIPCA 2019 R.( WIĘCEJ)

 • Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

  Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca wyłącznie w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r. Dla wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone na okres do 31 maja 2021 r.

  Wnioski złożone przed 1 lipca 2019 r. o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 nie będą rozpatrywane.

  Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

  Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

  Jeżeli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

  TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU / TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

  Lipiec- sierpień 2019 r./ wypłata do 21 października 2019 r. z wyrównaniem od lipca 2019 r.

  Wrzesień  2019 r./ wypłata do 30 listopada 2019 r. z wyrównaniem od lipca 2019 r.

  Październik 2019 r. / wypłata do 31 grudnia 2019 r.

  Listopada 2019 r. / wypłata do 31 stycznia 2020 r.

  Grudzień 2019 r./ wypłata do 29 lutego 2020 r.

  Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

  Najważniejsze zmiany:

  – Likwidacja kryterium dochodowego- świadczenie to będzie niezależnie od wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny.

  – Brak wymogu ustalenia alimentów – od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

  – Wprowadzenie szczególnego, 3 miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko- dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. Jeżeli rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od daty narodzin dziecka, to świadczenie otrzyma od daty jego narodzin z wyrównaniem za ten okres.

  – Brak decyzji administracyjnej. Przyznanie świadczenia wychowawczego, nie wymaga wydania decyzji, organ przesyła wnioskodawcy  informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany adres poczty elektronicznej. Ważne aby składając wniosek o 500 + podać swój adres e-mail, wówczas informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na ten adres.

  https://www.gov.pl/web/rodzina/7 pytań-i-odpowiedzi-o-rodzina-500-na-nowych-zasadach)