program psychologiczno- terapeutyczny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie realizuje:
Program Psychologiczno-Terapeutyczny Dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie oraz Program Zajęć Edukacyjnych dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie.

Adresatami Programów mogą być osoby dorosłe z terenu Powiatu Tarnowskiego (kobiety i mężczyźni):

– osoby które doświadczyły/doświadczają przemocy w rodzinie;

– świadkowie przemocy w rodzinie;

– pary małżeńskie/partnerskie, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy, a  które wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i rozwojem relacji rodzinnych,

– osoby podejmujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

– społeczność lokalna

–osoby zgłaszające się samodzielnie lub kierowane przez podmioty i instytucje.

Celem programów jest zmiana zachowań osób, które doświadczają przemocy w rodzinie:

– praca nad zmniejszeniem lęku, wzmocnienie poczucia sprawczości, zmiana sposobu funkcjonowania wynikająca z poczucia bezradności.

Ponadto spodziewane efekty dotyczą również zwiększenia świadomości na temat przemocy w rodzinie:

– nabywanie umiejętności reagowania na zachowania o charakterze przemocy,
– odzyskanie poczucia własnej wartości
– odzyskanie poczucia bezpieczeństwa;
– odzyskanie równowagi emocjonalnej;
– poprawa sytuacji rodzinnej klienta.

Spotkania będą odbywały się indywidualnie oraz grupowo prowadzone będą przez Psychologa
w PCPR Tarnów, w każdy piątek miesiąca. Przewidywany termin rozpoczęcia programów
to II kwartał bieżącego roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie; ul Urszulańska 19, 33-100 Tarnów;
Tel: 14 621 56 83 wew. 18

Zgłoszeń dokonywać można także za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice,
Wietrzychowice 19;  Tel; 146418150.