Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia:
27.04.2021 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka:
Od dnia 27.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Przyczyny:
Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym, wzmożony ruch samochodów oraz emisja ze źródeł przemysłowych.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ: Kraków, os. Swoszowice; Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami; Bochnia, ul. Konfederatów Barskich; za okres od 01.04.2020 do 31.03.2021 i od 01.01.2021 do 27.04.2021 wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) na terenie miasta Krakowa, os. Swoszowice; miasta Tarnowa, rejon ul. Bitwy pod Studziankami; powiatów; bocheński i brzeski.


Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: 335 000.


INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności:
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.


Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.


Zalecane środki ostrożności:
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.


Do pobrania: