AKTUALNOŚCI

Klub Seniora 6 października 2021

SPRAWOZDANIE ZA MIESIĄC WRZESIEŃ- KLUB SENIORA MIECHOWICE WIELKIE

W ramach działalności Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich w miesiącu wrześniu zorganizowano  różnorodne formy działania.      Dnia 04.września 2021 roku na zaproszenie wójta Gminy  Pana Tomasza Banka Seniorzy  brali czynny udział w uroczystościach upamiętnienia w memoriale płk. Władysława Kabata w Miechowicach Małych. Zaprezentowali swój występ muzyczno- recytatorski gdzie jak zawsze wykazali się dużym talentem za […]

Informacja 5 października 2021

SPOTKANIE GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Dnia 04.10 odbył się Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wietrzychowicach. Podczas zjazdu zostały podsumowane działania ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP oraz wybrano nowy zarząd na kolejne 5 lat, w następującym składzie: Prezes- Maciej Mądrzyk Wiceprezes- Tomasz Banek Komendant Gminny – Krzysztof Kocialski Sekretarz – Maciej Uchwat Skarbnik – Anna Socha Podczas zjazdu […]

Informacja 5 października 2021

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021

Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej z dnia 07stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 47), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 23 sierpnia do 05 listopada 2021 r. Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej […]

Edukacyjna Gmina Małopolski 5 października 2021

EDUKACYJNA GMINA MAŁOPOLSKI- POSTAW NA SWÓJ ROZWÓJ!

Jesteś osobą pracującą, ale chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Koniecznie zajrzyj na https://kierunek.pociagdokariery.pl/ I skorzystaj z bogatej oferty szkoleń i kursów, na które otrzymasz dofinansowanie w formie bonów. Nie przegap swojej szansy na rozwój!

Informacja 4 października 2021

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW!

Od 1 lipca właściciele i zarządcy nieruchomości – zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych – mają OBOWIĄZEK złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw wykorzystywanych w swoich w budynkach/lokalach. Deklaracje można składać on-line bezpośrednio na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ lub tradycyjnie – za pośrednictwem Urzędu Gminy. W załącznikach na dole strony […]

Inwestycje 4 października 2021

PODPISANO UMOWĘ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PN.: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji  […]

Na skróty