AKTUALNOŚCI

Informacja 14 sierpnia 2017

UTYLIZACJA AZBESTU Z TERENU GMINY WIETRZYCHOWICE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach 14 czerwca – 4 sierpnia 2017 roku firma AKS –POL s.c. Skorczyńscy odebrała i przetransportowała do utylizacji ponad 108 ton wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych. Dzięki temu, iż w tym roku na to zadanie zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 30.000,00 zł udało się odebrać […]

Wydarzenia 14 sierpnia 2017

HISTORYCZNA SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE W DEMBLINIE

9 sierpnia br. po raz pierwszy w historii zorganizowano sesję Rady Gminy Wietrzychowice w Demblinie. Podczas tej  sesji radni podjęli między innymi uchwałę w sprawie dotacji dla jednostek straży pożarnych z terenu Gminy Wietrzychowice oraz uchwałę w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Ogłoszenie 11 sierpnia 2017

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach od 1 do 31 sierpnia 2017 roku producenci rolni posiadający użytki rolne na terenie Gminy Wietrzychowice mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski wraz z fakturami z okresu 1 luty 2017 – 31 lipca 2017 można składać w […]

Wydarzenia 9 sierpnia 2017

HARMONOGRAM WARSZTATÓW PN. ”PLON NIESIEMY PLON – OBRZĘDOWOŚĆ DOŻYNKOWA PRZYKŁADEM ZACHOWANIA CECH REGIONU”

Szanowni Państwo! Informujemy, iż warsztaty pn. ”Plon niesiemy Plon – obrzędowość dożynkowa przykładem zachowania cech regionu” realizowanych w ramach projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” (nr projektu: RPMP.06.01.03.-12-0392/16-00), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  odbędą się 21.08.2017r. […]

Wydarzenia 7 sierpnia 2017

ZAPRASZAMY NA GMINNE DOŻYNKI W WOLI ROGOWSKIEJ

Wójt Gminy Wietrzychowice, Sołtys wsi Wola Rogowska, Komendant OSP Wola Rogowska oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Gminne Dożynki, które odbędą się 13 sierpnia 2017r. w Woli Rogowskiej.

Informacja 7 sierpnia 2017

BEZPŁATNA STREFA PRZEDSIĘBIORCY DESK W TARNOWIE

Strefa Przedsiębiorcy DESK powstała z inicjatywy małych i średnich przedsiębiorstw, którzy potrzebowali spokojnego miejsca do pracy, spotkań biznesowych, czy po prostu wymiany doświadczeń. Naszym celem jest umożliwienie rozwoju małych bądź całkowicie nowych na rynku firm, poprzez udostępnienie im BEZPŁATNEJ przestrzeni do twórczej i nieszablonowej pracy.

Na skróty