AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 22 sierpnia 2017

WZNOWIENIE KURSOWANIA PRZEPRAW PROMOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 22.08. 2017r.  wznawia kursowanie przepraw promowych na drogach: nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Siedliszowice nr 1305K relacja Szczurowa-Żelichów w miejscowości Siedliszowice. W załączeniu pismo: PISMO

oświata 22 sierpnia 2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż do 10 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Wnioski należy składać w byłym Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wietrzychowicach.

Ogłoszenie 21 sierpnia 2017

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na podstawie art. 37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,poz. 2108) WÓJT GMINY  WIETRZYCHOWICE […]

Ogłoszenie 21 sierpnia 2017

WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 21.08. 2017r. do odwołania wstrzymuje kursowanie przepraw promowych na drogach: nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Siedliszowice nr 1305K relacja Szczurowa-Żelichów w miejscowości Siedliszowice.

GOPS 19 sierpnia 2017

ASYSTENT RODZINY

Zadania realizowane w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent rodziny Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Działania asystenta i rodziny mają na celu jej usamodzielnienie i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym poczucie im bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

OSP 18 sierpnia 2017

120 LAT ISTNIENIA JEDNOSTKI OSP WOLA ROGOWSKA

W tym roku podczas Gminnych Dożynek druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rogowskiej świętowali 120 lat istnienia jednostki.  Z okazji tego jubileuszu podczas uroczystości dożynkowych zostały wręczone strażakom medale i odznaczenia.

Na skróty