AKTUALNOŚCI

Informacja 9 marca 2018

OGŁOSZENIE O NOWYCH NABORACH

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

GOPS 9 marca 2018

WARSZTATY KULINARNO-ŻYWIENIOWE Z BANKU ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że dnia 12.03.2018r o godzinie 900 w Domu Ludowym w Jadownikach Mokrych odbędą się warsztaty kulinarne i żywieniowe prowadzone przez przedstawicieli Banku Żywności w Krakowie . W ramach warsztatów odbędzie się przygotowanie potraw i ich degustacja. Warsztaty organizowane są dla klientów korzystających z pomocy społecznej.

Informacja 8 marca 2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje  że  zamówienie publiczne pn: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin” zostaje unieważnione  ponieważ , cena najniższej oferty znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje powyższego zadania.  

Życzenia 8 marca 2018

Szanowne Panie!

Z okazji Dnia Kobiet pragnę wszystkim Paniom, a w szczególności mieszkankom Gminy Wietrzychowic  życzyć pogody ducha, samych cudownych chwil i dużo uśmiechu na każdy dzień. Spełnienia marzeń oraz sukcesów zarówno w pracy jak i życiu prywatnym. Wójt Gminy Wietrzychowice -/- Tomasz Banek

Informacja 6 marca 2018

NASTĘPNE DROGI W GMINIE WIETRZYCHOWICE OTRZYMAJĄ NAKŁADKI ASFALTOWE

Następne drogi w Gminie Wietrzychowice otrzymają nakładki asfaltowe. Wójt Gminy podpisał  umowy z firmą Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44 na ich wykonanie. Przebudowa dróg będzie realizowana zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami w następujących miejscowościach: Wola Rogowska cztery odcinki dróg o łącznej długości 187 m. Demblin dwa odcinki dróg o długości 98 m. Miechowice […]

Informacja 6 marca 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający: STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI” 33-270 Wietrzychowice, Demblin 96 informuje że w dniu 6 marca 2018 r. o godzinie  9. 15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego pn: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin”. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy […]

Na skróty