AKTUALNOŚCI

Informacja 16 listopada 2017

POZYSKANO ŚRODKI NA PLAC ZABAW DO DEMBLINA

Stowarzyszenie “Demblinanki” w tym tygodniu podpisało w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie umowę na dofinansowanie do “Budowy placu zabaw, zlokalizowanego na działce nr 110 w miejscowości Demblin”. Wartość zadania to 60 475,51 zł, a znaczna część tej kwoty, bo aż 50 000 zł (82,68 %) to dotacja z Unii Europejskiej. Termin realizacji inwestycji to 2018r. To […]

Ogłoszenie 15 listopada 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –Zielony Pierścień Tarnowa działająca na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania “Wsparcie na […]

Ogłoszenie 15 listopada 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 8/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działająca na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania “Wsparcie […]

Bez kategorii 14 listopada 2017

PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE DO PRZEBUDOWY TARGOWISKA W WIETRZYCHOWICACH

W Małopolsce złożono 16 wniosków na „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” na łączną kwotę 27 894 145 zł brutto. Po dokonaniu oceny Zespół oceniający zatwierdził, iż dofinansowanie otrzyma 9 najwyżej ocenionych projektów. Środki otrzyma Gmina Bukowo, Proszowice, Gdów, Wietrzychowice, Michałowice, Drwinia, Zakliczyn, Wojnicz, Moszczenica. W dniu 14 listopada […]

Termomodernizacja 14 listopada 2017

DOM LUDOWY W JADOWNIKACH MOKRYCH W TRAKCIE TERMOMODERNIZACJI

W dalszym ciągu trwają prace nad poprawą efektywności energetycznej  Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych. Taka głęboka termomodernizacja jest możliwa dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice”(więcej o projekcie).

Termomodernizacja 14 listopada 2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIETRZYCHOWICACH W TRAKCIE TERMOMODERNIZACJI

Gmina Wietrzychowice wraz z trzema innymi gminami realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice”. Zgodnie z umową  kompleksowej termomodernizacji  zostaje poddany budynek Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach oraz Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych.

Na skróty