AKTUALNOŚCI

GOPS 19 sierpnia 2017

ASYSTENT RODZINY

Zadania realizowane w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent rodziny Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Działania asystenta i rodziny mają na celu jej usamodzielnienie i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym poczucie im bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

OSP 18 sierpnia 2017

120 LAT ISTNIENIA JEDNOSTKI OSP WOLA ROGOWSKA

W tym roku podczas Gminnych Dożynek druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rogowskiej świętowali 120 lat istnienia jednostki.  Z okazji tego jubileuszu podczas uroczystości dożynkowych zostały wręczone strażakom medale i odznaczenia.

Wydarzenia 18 sierpnia 2017

ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO FASOLI W NOWOPOLU

Wójt Gminy Wietrzychowice, Sołectwo Nowopole, Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Święto Fasoli, które odbędzie się 20 sierpnia 2017r. w Nowopolu.

Wydarzenia 17 sierpnia 2017

DOŻYNKI W WOLI ROGOWSKIEJ

13 sierpnia br. w Woli Rogowskiej odbyły się Gminne Dożynki. Święto Plonów to czas, kiedy rolnicy mogą uczcić zakończenie prac na roli oraz podziękować za zebrane owoce tej ciężkiej i często mozolnej pracy. Obchody dożynkowe tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą tym razem w kościele parafialnym w Woli Rogowskiej. Po uroczystej mszy, powitaniu Gości zostały wręczone […]

Prawo 17 sierpnia 2017

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych”

Nazwa zamówienia: „Poprawa  efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych” Zamawiający  Gmina Wietrzychowice , działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy  z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  ( tekst. jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp , zawiadamia , że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta […]

Prawo 17 sierpnia 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach”

Nazwa zamówienia: „Poprawa  efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach” Zamawiający  Gmina Wietrzychowice , działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy  z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  ( tekst. jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp , zawiadamia , że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr […]

Na skróty