AKTUALNOŚCI

Informacja 30 listopada 2021

DOKONANO ODBIORU TECHNICZNEGO WIAT GRILLOWYCH ORAZ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji  […]

Bez kategorii 26 listopada 2021

XXXV Sesja Rady Gminy Wietrzychowice

Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice zwołuje XXXV sesję Rady Gminy w Wietrzychowicach na dzień 2 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach. Porządek obrad dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy Wietrzychowice. Transmisja sesji odbędzie się na kanale esesja.tv

Informacja 24 listopada 2021

ROZPOCZĘŁO SIĘ GŁOSOWANIE NA NAJCIEKAWSZĄ “INWESTYCJĘ Z PERSPEKTYWĄ”

Konkurs : Inwestycje  perspektywą” realizowany przez Polską Agencję Prasową S.A to konkurs, którego celem jest ukazanie najlepszych inwestycji UE w Polsce. Każda gmina w Polsce mogła zgłosić inwestycję, która jej zdaniem niesie za sobą wiele korzyści na przyszłość. Gmina Wietrzychowice również zgłosiła swoją inwestycję do konkursu. Miło nam poinformować, że wybrana przez nas inwestycja pn. […]

Informacja 24 listopada 2021

ZAPROSZENIE NA GALĘ “ROZWIŃ SWOJĄ GMINĘ”

Gmina Wietrzychowice miała przyjemność uczestniczyć w tegorocznej edycji konkursu Edukacyjna Gmina Małopolski 2021.  Naszym zadaniem jako uczestników było promowanie edukacji w różnych aspektach. Od końca września do końca października udostępnialiśmy na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebook odpowiednie wpisy. Konkurs zakończył się pod koniec października i z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki. Właśnie otrzymaliśmy informację, […]

Ogłoszenie 22 listopada 2021

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice […]

Informacja 19 listopada 2021

Zakończono prace przy drogach dojazdowych do gruntów rolnych

Zakończyły się prace remontowe  na drogach gminnych w ramach dofinansowania środkami województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Przyznane dofinansowanie  w kwocie 135 657,00 złotych pozwoliło na wyremontowanie czterech odcinków dróg gminnych. W miejscowości Wietrzychowice wyremontowano odcinek drogi o długości 758 na działce nr 560 „Błonie k. Kowala”. Natomiast w miejscowości Wola Rogowska  (obręb […]

Na skróty