AKTUALNOŚCI

Życzenia 4 grudnia 2021

Życzenia z okazji Barbórki

Barbórka to wyjątkowe święto dla ludzi wykonujących ten ciężki i niebezpieczny zawód. Jego nazwa pochodzi od św. Barbary z Nikodemii, patronki górników, trudnej pracy i dobrej śmierci. Jest to okazja, aby złożyć życzenia wszystkim górnikom, pracownikom kopalni oraz wszystkim Barbarom, które obchodzą w tym dniu swoje imieniny.    

Życzenia 3 grudnia 2021

ŻYCZENIA Z OKAZJI OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPARWNYCH

 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku, a jego obchody są okazją do zwiększania świadomości społeczeństw o potrzebach i korzyściach płynących z pełnego uczestnictwa osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w każdej sferze życia społecznego, gospodarczego czy politycznego. Z tej okazji Wójt Gminy Wietrzychowice oraz Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice […]

Informacja 2 grudnia 2021

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu “laboratoria Przyszłości”

Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach otrzymała 70 000 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i […]

Informacja 30 listopada 2021

Porozumienie ważne dla Małopolan zostało zawarte

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 24 listopada br. podpisane zostało porozumienie o współpracy w ramach projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, wszystkimi powiatowymi urzędami pracy z regionu małopolskiego oraz Małopolskim Oddziałem PFRON zawarte zostało w obecności Poseł Urszuli […]

Informacja 30 listopada 2021

Znów osiągnęliśmy niemożliwe- otrzymaliśmy Grand Prix w Konkursie Edukacyjna Gmina Małopolski 2021

Jako pierwsi w historii konkursu dwukrotnie zostaliśmy ogłoszeni Edukacyjną Gminą Małopolski. Pierwszą nagrodę otrzymaliśmy w 2017 roku a dzisiaj ponownie możemy się cieszyć zdobyciem głównej nagrody. Warto też podkreślić, że w 2019 roku doszliśmy do finału, gdzie otrzymaliśmy jedno z dwóch wyróżnień. W dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 odbyła się uroczysta Gala „Rozwiń swoją gminę”, […]

Bez kategorii 30 listopada 2021

OGŁOSZENIE o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice […]

Na skróty