Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/ostrzezenie-meteorologiczne-2/
Export date: Wed Jun 23 23:36:31 2021 / +0000 GMT

Ostrzeżenie meteorologiczne
BPH IMGW w Krakowie ostrzega.

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność:  do godz. 08:00 dnia 20.07.2018

Obszar: zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)

Przebieg: W związku z występującymi oraz w dalszym ciągu prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są kolejne przekroczenia stanów alarmowych zwłaszcza w zlewniach Skawy, Raby oraz Dunajca. Stan alarmowy zostanie przekroczony także na Małej Wiśle w profilu Jawiszowice.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 
Post date: 2018-07-19 11:53:24
Post date GMT: 2018-07-19 11:53:24