Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/ostrzezenie-hydrologiczne/
Export date: Thu Oct 21 12:27:25 2021 / +0000 GMT

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie prognozuje wystąpienie gwałtownych wzrostów stanów wody pierwszego stopnia.
Ważność: od godz. od godz. 12:00 dnia 13.05.2021 do godz. 09:00 dnia 14.05.2021

Obszar: zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, Wisłoki, Brenia, Łęgu, Nidy, Czarnej, Kamiennej, Wieprza, Bugu po Krzyczew oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Post date: 2021-05-13 11:40:42
Post date GMT: 2021-05-13 11:40:42