Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-4/
Export date: Wed Dec 1 16:32:41 2021 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach.
Treść przedmiotowego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Treść zmienianego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

Do pobrania:

Zmienione/uzupełnione załączniki:

Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach”:
Post date: 2020-05-27 09:16:01
Post date GMT: 2020-05-27 09:16:01