OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Nazwa zamówienia:

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice – 2021


Urząd Gminy Wietrzychowice informuje, że została ogłoszona zmiana ogłoszenia o postępowanie o udzielenie zamówienia na platformie zakupowej.

Link do platformy: wietrzychowice.ezamawiajacy.pl