OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice – 2021


Urząd Gminy Wietrzychowice informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na platformie zakupowej.

Link do platformy: wietrzychowice.ezamawiajacy.pl