Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-28/
Export date: Tue Jan 18 18:59:44 2022 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zamówienia: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wietrzychowice”
Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:
Post date: 2020-10-20 10:51:10
Post date GMT: 2020-10-20 10:51:10