Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-23/
Export date: Mon May 10 1:45:44 2021 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zamówienia: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice- 2020.
Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

 

 
Post date: 2020-03-09 12:15:56
Post date GMT: 2020-03-09 12:15:56