OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000m3/d w Wietrzychowicach – etap I


Urząd Gminy Wietrzychowice informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na platformie zakupowej.

Link do platformy: wietrzychowice.ezamawiajacy.pl