NOWE OCZYSZCZACZE POWIETRZA DLA PRZEDSZKOLA

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Wietrzychowice przekazał na ręce Pani Jadwigi Łucarz- Dyrektor ZSP oczyszczacze powietrza. Nowy sprzęt firmy Samsung AX 60R5080WD będzie na wyposażeniu Publicznego Przedszkola w Wietrzychowicach.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków przeznaczonych na promocję i edukację ekologiczną w ramach projektu pn.: Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)- spr

Mamy nadzieję, że nowy sprzęt będzie dobrzy służył naszym dzieciom a jakość powietrza w przedszkolu znacznie się poprawi.

 

Od lewej Wójt gminy Wietrzychowice wraz z Panią Dyrektor ZSP w Wietrzychowicach w przedszkolu an przekaznaiu oczyszczaczy powietrza