Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, że od dnia 10 maja 2021 r. przywrócone zostaje osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz czwartki w godz. 08.00-12.00.

Aby skorzystać z pomocy prawnej należy najpierw umówić się telefonicznie pod numerem telefonu +48 146883327 lub +48 571356913 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie). Istnieje również możliwość rejestracji internetowej pod adresem https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Tarnowskim znajdują się na stronie poradyprawne.powiat.tarnow.pl.