#MaskujSię- spot reklamujący kampanię społeczną

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

w ramach kampanii społecznej prezentuje film informacyjny :